Hermed indkalder vi til ordinært generalforsamling:

Kære medlem af Vejle Windsurf og SUP klub
Hermed indkalder vi til ordinært generalforsamling:
Den 26 marts kl. 14, dampskibsvejen 23 7120 Vejle.
Program for dagen:
Generalforsamling kl. 14
Og standeroptagning + pølser kl. 15
Foreløbig dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen jf. punkt9.2(i vedtægterne).
7. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1revisorsuppleant
9. Eventuelt
Opslag med generalforsamling vil blive hængt op i klubhuset, en begivenhed på facebook vil blive oprettet, udsendelse af invitation til medlemmer via Conventus og opslag på hjemmesiden.
Hvis det er forslag som skal taget op i generalforsamlings regi, send dem til formand@vejlesurf.dk. Senest 14 dage før.
Vi ses i klubben
Æloha
Vladyslav Ostermann
Formand for Vejle Windsurf & Og SUP Klub
tlf 27505615