Hvem er Vejle Windsurf & SUP klub?

Vejle windsurf & SUP klub er en forening som tidligere har været tilknyttet sejlklubben Neptun. Fra 1 Januar 2020 er vi en selvstændig forening.

Vil tilbyder et godt surf miljø, hvor vi løfter i flok. Klubbens aktiviteter strækker sig over hele året, hvor Windsurfing og Stand Up Paddle er vores kerne.

Vi ses på vandet!

1. Bliv medlem

For at blive medlem skal du oprette en profil i klubbens conventus system.
Du vil få tilsendt en kode  som du kan bruge til trin 2 i medlemskabet.

2. Vælg medlemskab

For nye og eksisterende medlemmer.
Du kan vælge om du vil blive Windsurf medlem eller SUP medlem. 

3. Vælg ydelse

Hyldeleje, kurser og events kan du tilmelde dig her, når du har gennemført trin 2. 

Praktiske informationer

Klub aftener

I klubhuset skriver man sig på en liste, umiddelbart inden man tager på vandet og ligeså streger man sig på listen efter man er taget på land efter træning. Denne procedure sikrer at ingen er ”glemt” overset når 20-30 windsurfere har været på vandet en træningsaften.

Redningsbåden

Gummibåden og jollen er klubbens redningsbåde. En forudsætning for at tage på vandet er at en af disse både er i vandet og klargjort til at sejle.

Alle der windsurfer skal være bevidste om sikkerhed er vigtig.

Våddragt &svømmevest

Alle der tager på vandet for at windsurfe, skal være iført en våddragt og en svømmevest der passer i størrelsen og sidder ordentligt til kroppen. På fødderne bør man have windsurferstøvler.

Alle der windsurfer skal kunne svømme 200 meter og være raske og i fysisk god form.

Hold øje med vejret

Tjek altid vejrudsigten, og tag hellere en tur for lidt end en tur for meget, og stop mens du stadig har energi til at tackle en eventuelt kritisk situation.

I udstyrs skurene med hylder hænger der en nøgle til skuret med gummibåden. Medlemmer over 18 år kan uden for træningsaftener i nødssituationer bruge bådene som redningsbåde, hvis det måtte blive nødvendigt.

Sejlads hen over sejlrenden på fjorden er kun tilladt, når instruktørerne skønner at den enkelte windsurfer behersker udstyr og søfartsregler.

Afvigelse af regler

Hvis windsurferklubben og dens instruktører oplever en manglende disciplin ift. især sikkerhed, men også behandling af skoleudstyr og det kammeratlige samvær, kan det blive nødvendigt med udelukkelse.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen

Må bruges

 • Bådens primær opgave: er at assistere folk i nød hvis nogen ser det fra klubben.
 • Bådens sekundær opgave: er til trænings aftener, hvor instruktørerne skal ud og undervise eller assistere en surfer som er drevet væk fra klubben. Evt. arrangementer som godkendt af bestyrelsen.

Må ikke bruges

 • Klubbens både må ikke bruges til sjov og lej på fjorden.

Vedligeholdelse af bådene

 • Efter hver brug skylles båden med øremuffer som er tilsluttet vandslangen, moteren skal køre i tomgang under dette process.
 • Ved længere pauser i mellem træninger, sættes båden til strøm, den sorte lader skal kobles til batteriet.
 • Tjek jævnligt om det er benzin på.

Betingelser

Følgende betingelser skal være opfyldt for at jeg kan surfe i og sejle Vejle Windsurf & SUP klub.

 • Jeg sejler aldrig ud alene
 • Jeg sejler ikke i mørke
 • Jeg kender og har læst søsportens sikkerhedsregler
 • Jeg har set vejrudsigten den pågældende dag
 • Jeg kan svømme 200 meter
 • Jeg har altid godkendt svømmevest på
 • Svømmevest passer i størrelse
 • Jeg har lært forskellige teknikker til at komme ind, selvom udstyr er gået i stykker
 • Jeg forlader aldrig surf boardet i vandet og prøver aldrig at svømme ind uden board
 • På SUP sørger for altid at have min fodline på, så udstyret ikke sejler fra mig hvis jeg falder i vandet
 • Jeg tager ikke hjem fra klubben, hvis jeg er den næstsidste surfer dernede, men venter på at den sidste surfer kommer ind
 • Jeg forlader aldrig surf board, således at andre kan tro jeg er faldet i vandet eller er kommet til skade
 • Jeg har ikke drukket alkohol inden jeg tager på vandet
 • Jeg har garanteret klubben om, at jeg ikke har sygdomme som kan give kramper/anfald eller anden form for ukontrollerbar adfærd mens jeg er på vandet
 • Jeg er klar over og har accepteret at jeg tager på vandet på eget ansvar

Overtrædelse kan medføre bortvisning fra klubben.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen

Vedligeholdelse af udstyr

Når en windsurfer får brug for hjælp på vandet, er det oftest på grund af udstyr der går i stykker. Brug derfor et par minutter hver gang inden du går på vandet til at tjekke udstyret er i orden.

Før du sejler
 • Tjek sejl, bom, mast og mastefod for slitage og defekter samt at de er korrekt monteret, ikke sidder løst og at trapezlinerne ikke er slidte.
 • Tjek linerne – både ned- og udhal slides let. Sørg for at enderne ikke flosser og at overskydende snor er fastgjort eller gemt ordentligt væk.
 • Tjek finnen. Giv finnen et lille ryk for at tjekke om den er korrekt monteret.
 • Er sejlet helt og i orden? Kontroller sejlets syninger for slitage, specielt ved toppen af mastelommen og ved sejlpindene.
 • Er brættets skridsikre belægning intakt
Efter endt sejlads
 • Skyl altid bræt og dragt i ferskvand, da selv små mængder salt tærer på udstyret. Skylning modvirker også, at sand og snavs sætter sig fast i de forskellige dele.
 • Læg ikke udstyret i direkte, stærkt sollys, da både salt og sol forstærker effekten af træningen.
 • Vær især opmærksom på mastefods forlængeren og trimblokkene til ned og udhalet af hensyn til deres funktionsdygtighed.
 • Når våddragterne er skyllet, hænges de tilbage i skabet

Husk at behandle udstyret som er det dit eget – så alle får mest muligt, og længst muligt glæde af det!

Med venlige hilsner Bestyrelsen

Følg med i facebook gruppen, for medlemmer og deres forældre, der bliver opslået events der – tryk på linket:

Vejle Fjord, windsurf og Sup Klub- For medlemmer

Ønsker du brik til omklædning skriv en mail til formand@vejlesurf.dk. 
Brik er personlig og må ikke deles, første brik er gratis, næste koster 50 kr. 

Der er log på dørene. Respekterer venligst hus regler. –>

Kære surfer, her kan du opdatere dine oplyninger og indbetale hvis du skylder(kongintent/hyldeleje/kursus gebyr)
Optatering og person og kort oplysnigner(åbnes i ny fane)  

Generelt

Hyldeleje er til en hver tid betinget af medlemskab af klubben. Al kommunikation om hylder foregår pr. mail, til bestyrelsens repræsentant. Det er hyldelejers pligt at sørge for, at klubben har den rigtige mailadresse. Bestyrelsen eller dennes repræsentant kan flytte en hyldelejer til anden hylde, og informere hyldelejer om det pr. mail.

Opkrævning/betaling

Der opkræves betaling en gang om året, i starten af marts. Opkrævning via conventus udsendes pr. mail. Betaling skal så være sket senest 1. April, betaling via hjemmesiden/conventus. Ved evt. manglende betaling udsendes en rykker, som skal betales omgående. Hvis dette ikke er sket senest 15. April, vil de pågældende hylder blive ryddet, og udstyret opmagasineret.

Udstyret kan udleveres mod betaling af skyldig hyldeleje, og et gebyr på kr. 200.

Betaling skal ske kontant. Hvis udstyret ikke afhentes inden året er omme, tilfalder det klubben og vil blive afhændet.

Brug af hylder

Hyldeleje betales pr. hylde. Det vil sige, at det er hylden som lejes. Alle boards/sejl/master skal således være på den lejede hylde. Herudover må der hænges våddragter med tilbehør og stilles plastkasser/tasker med grej, i et rimeligt omfang. Alt udstyr, som ikke er på hylden, skal være mærket med navn og evt. tlf.nr., eller evt. i kasse/taske med navn/tlf.nr. Umærket udstyr vil blive fjernet.

Adgang

Der udleveres 1 stk nøgle/kode til lejer, som giver adgang til det relevante skur. Nøgle skal afleveres igen ved ophør af lejemål.

I hvert skur hænger en nøgle til bådhuset. Gummibåd må bruges i nødsituationer.

I klubhuset kan findes den aktuelle hyldeliste, den fornys hvert år i foråret.

Vedtaget i Surfklubben, november 2011.

Praktisk ansvarlig for hylder pt. er:
Ole Rud, mail: Olerud@live.dk

 • Kun en instruktør fra klubben må låse op og give adgang til klubbens udstyr.
 • Er der fejl eller mangler på udstyret skal dette straks meldes til Instruktøren inden man går på vandet og denne skal godkende udstyret er skkert og brugbart.
 • Der padles altid med godkendt svømme-/redningsvest. (Alle veste skal være enten CE, ISO eller SOLAS godkendte, og have mindst 50 Newton – Newton er et mål for opdriften, flydetest vesten mindst 1 gang årligt)
 • Fra November til April må man ikke tage på vandet alene med Klubbens Udstyr.
 • Hvis man tager på tur, skal man:
  • Give/skrive besked om, hvor man tager hen og hvornår man forventer at være tilbage.
  • Padle kystnært fra og med november til og med april. Aktiviteter året rundt med koldt vand om vinteren, kræver ud over gode færdigheder hos udøveren, også en viden om hvordan man undgår at udsætte sig selv og sine kammerater for unødig risiko. Derudover ikke mindst hvordan man – i tilfælde af at uheldet er ude – redder sig selv og/eller sine kammerater (På grund af risiko for afkøling, hvis man er en tur i vandet).
  • Husk at egne og andres evner ikke nødvendigvis er de samme, så det er vigtigt, at man ikke udsætter sig selv og andre for unødig fare ved at være overmodig/frisk.
 • Efter brug af klubbens udstyr, skal det rengøres, skylles og sættes på plads – det gælder også våddragt, svømmevest m.m.
 • Kun en instruktør fra klubben må låse op og give adgang til klubbens udstyr
 • Er der fejl eller mangler på udstyret skal dette straks meldes til Instruktøren inden man går på vandet og denne skal godkende udstyret er sikkert og brugbart.
 • Der sejles altid med godkendt svømme-/redningsvest. (Alle veste skal være enten CE, ISO eller SOLAS godkendte, og have mindst 50 Newton – Newton er et mål for opdriften, flydetest vesten mindst 1 gang årligt)
 • Alt udstyr bæres selv ned til vandet og op igen efter endt brug. Husk at det skal løftes op fra jorden – ikke slæbes!
 • Fra November til April må man ikke tage på vandet alene med Klubbens Udstyr.
 • Hvis man tager på tur, skal man: – Give/skrive besked om, hvor man tager hen og hvornår man forventer at være tilbage. – Sejle efter forholdene, især i vinterhalvåret. Aktiviteter med koldt vand om vinteren, kræver ud over gode færdigheder hos udøveren, også en viden om hvordan man undgår at udsætte sig for selv og sine kammerater for unødig risiko. Derudover ikke mindst hvordan man – i tilfælde af at uheldet er ude – redder sig selv og/eller sine kammerater (På grund af risiko for afkøling, hvis man er en tur i vandet).
 • Efter brug af klubbens udstyr, skal det rengøres og sættes på plads – det gælder også våddragt, svømmevest m.m. (Se vedligeholdelse af klubbens udstyr)

Med venlige hilsner
Bestyrelsen

Klubben af medlem af Dansk sejlunion, hvor vi har idrættens forsikringer med. Læs mere her: Idrættens forsikringer Vi har også tegnet forsikring på de 2 både vi har, løsøre og bestyrelsesansvar forsikring ved tryg.

I forbindelse med klubaktiviteter kan der blive taget billeder som kan blive brugt på sociale medier til markedsføring af klubben.(vores private facebook side/offentlig facebook side/trykte medier/videomateriale) Ønsker du ikke at billede af dig bliver brugt til det formål, skal du kontakte formand@vejlesurf.dk

Klublokale/Omklædningsrum
• Alle døre skal holdes lukket/låst til enhver tid. 
• Lyset og Sonos skal slukkes efter brug
• Opvask og oprydning håndterer du selvfølgelig selv
• Vi sorter affald og kan smides ud ved skoleskuret.
• Har du været i omklædningsrum med våde sko/sand, benyttes den           svaber inden du forlader klubben
• Tag dit våde badetøj og håndklæder med hjem
• Våddragter skal tilbage i skuret, når vi begynder træning den 20 april.

“ER DU VORES NÆSTE VANDHUND?”

Om du er ung, gammel, tyk eller tynd er fuldstændig ligegyldigt. Der er plads til alle vandhunde.